dankowski

  tomasz

  Sukcesu nie definiuje pozycja, 

  jaką osiągnąłeś, a droga,

  jaką musiałeś przejść, 

  aby tę pozycję osiągnąć...

  UWAGA! WAŻNE!

  DLA LEPSZEGO KONTAKTU Z WAMI POWSTAŁA NOWA, GŁÓWNA STRONA. 

  ZNAJDZIESZ NA NIEJ WSZELKIE INFORMACJE O MNIE ORAZ PROAWDZONYCH PRZEZE MNIE PROJEKTACH.

  ZDOBĘDZIESZ NA NIEJ DOSTĘP DO MOICH KSIĄŻEK, KURSÓW ORAZ SZKOLEŃ.

  PONIŻEJ MASZ LINK DO NOWEJ STRONY ORAZ PRZYCISK PRZENOSZĄCY.

   

  WWW.TOMASZDANKOWSKI.PL